Viviani

"Nu kunnen we documenten zodanig plaatsen dat ze in één keer op de websites van alle 15 scholen zichtbaar worden"

Viviani is de overkoepelende organisatie voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Emmen, met vijftien aangesloten scholen. Op verzoek van de organisatie leverde SchoolWapps een bestuurswebsite waarvan het ontwerp vervolgens werd doorgevoerd in de websites van de scholen. Daarnaast werd een SchoolWiki (digitale schoolgids) gerealiseerd, waarvan de uitrol op de scholen nu in volle gang is.

PR-overwegingen

Rein Sybesma, Stafdienst ICT Viviani, legt uit dat de vraag van Viviani vooral voortkwam uit PR-overwegingen. “We wilden een goede website voor het bestuur en voor elke school, met een uitstraling die goed past bij de organisatie. Zo wilden we meer eenheid creëren. Toen heb ik een aantal partijen bij elkaar gezocht waarvan ik dacht dat ze ons zouden kunnen helpen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het aanbod van SchoolWapps, mede omdat zij al een samenwerking hadden met onze leverancier op het gebied van grafische vormgeving, HFCM.”

Centrale contentmodule

Wat Viviani in ieder geval wilde, was dat alle scholen direct op de homepagina van de bestuurswebsite zichtbaar zouden zijn. “Daarnaast wilden we bepaalde beleidsdocumentatie die voor ouders bestemd is via de website toegankelijk maken. We hadden voorheen altijd veel werk aan het plaatsen van documenten die van het bestuurskantoor kwamen. Met de oplossing van SchoolWapps hebben we binnen het bestuursportaal de mogelijkheid om documenten zodanig te plaatsen dat ze in één keer op op de websites van alle 15 scholen zichtbaar worden. Exact zoals ze bij het bestuurskantoor zijn geschreven, dus overal uniform. Om een voorbeeld te noemen: de informatie die op de diverse schoolwebsites over privacy te vinden is, is overal precies hetzelfde. Aan zulke onderdelen kunnen de scholen zelf ook geen wijzigingen aanbrengen; wij hebben daarin het centraal beheer. Er is een centrale contentmodule gebouwd die ervoor zorgt dat alles wat nieuw wordt gepubliceerd direct wordt doorgeplaatst naar de pagina’s die eraan zijn gekoppeld, bijna realtime. Dat scheelt niet alleen mij veel tijd maar ook de scholen. Bovendien hebben wij als bestuur de zekerheid dat de informatie die gepubliceerd moet worden ook inderdaad overal beschikbaar is en dat de boodschap overal identiek is. Je bent dus ook niet meer afhankelijk van de planning en de voorkeuren van lokale beheerders.”

Inspraak

De scholen hebben zelf inspraak gehad in de websites. “We hebben daarvoor samen aan tafel gezeten en alle wensen en voorkeuren besproken. Vervolgens hebben we voor elke school een voorbeeld-homepagina gemaakt. Daar hebben de scholen nog hun op- en aanmerkingen op kunnen maken. Zo heeft elke site duidelijk iets eigens, maar is er ook veel gemeenschappelijks. De directeuren hebben er minder werk aan en het ziet er allemaal professioneler uit.” In de nieuwe situatie hebben directeuren minder ruimte om zelf veranderingen aan te brengen aan de website van hun school. “Dat is onze keuze voor een eenduidige uitstraling. Maar als directeuren er heel uitgesproken ideeën over hebben, met goede argumenten, staan wij daar als bestuur altijd voor open. En aan de achterkant kan men juist veel meer. Elke school heeft daar zijn eigen ambities in, maar daar is dus ook ruimte voor.”

SchoolWiki

Viviani heeft eveneens gekozen voor de SchoolWiki van SchoolWapps. “Mensen raken steeds verder af van papier en gaan vluchtiger om met informatie. Ouders gaan geen dikke schoolgidsen meer doorspitten als het ook anders kan. Bovendien kan informatie in een papieren schoolgids, bijvoorbeeld over het zwemrooster van een school, later in het jaar alweer achterhaald zijn. Daarom hebben wij besloten de schoolgids te digitaliseren, in onderdelen die makkelijk aanpasbaar zijn. Dan heb je altijd een actuele schoolgids. We hebben ook goed gekeken naar de eisen die de Inspectie aan de schoolgids stelt. Het kost wel heel wat uren om al die schoolgidsen op deze manier te digitaliseren. Maar dat hoeft gelukkig maar één keer, daarna wordt het vooral een kwestie van de informatie up to date houden. Binnen de SchoolWiki hebben we overigens ook een apart hoofdstukje over Viviani, dat ik zelf centraal kan beheren.”

Prima begeleid

Tot slot: hoe denkt Rein over de bijdrage van SchoolWapps? “Ik vind dat ze dit project prima hebben begeleid. Bij lastige vragen stapelen ze niet bezwaar op bezwaar maar denken ze mee over oplossingen, heel constructief. Ze stonden open voor ideeën die achteraf nog kwamen, bijvoorbeeld als het ging om aanpassingen in de technische structuur. Bepaalde dingen hebben we ook samen bedacht, zoals de centrale contentmodule. Zo hebben we ook nog heel wat van elkaar kunnen leren.”

Media
  • screen-1
  • screen2
  • screen3

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden
Schoolwapps
De online communicatieoplossing voor het onderwijs.

Blijf op de hoogte

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws, producten en acties? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Contact

SchoolWapps
Expolaan 50, 7556 BE Hengelo

Social media

Voorwaarden Disclaimer © 2016-
Heutink ICT